Farbror Blås nya båt (1968)

Pressreaktion Svensk filmografi
Kritikernas förhållningssätt berodde i hög grad på det allvar med vilket de betraktade filmen. Björn Vinberg i Expressen tog med två pojkar och lät dem poängsätta filmen: det blev "fyra getingar". Lena Forslund i Svenska Dagbladet var mest positiv: "Filmen är i alla fall en klar familjesuccé och visar att sagor minsann inte bara är något för barn. (-) Det är en skicklig bearbetning av Beskows text som Gustaf Molander har gjort och regissö- ren Mille Schmidt har exakt träffat tonen. (-) Det var ett lyckligt val att just göra "Farbror Blås nya båt" till långfilm. Berättelsen håller för det. Den är både spännande och rolig och speciellt tacksam ur fotosynpunkt."
Lennart Jönsson i DN tillhörde de allvarliga: "Nedslående är den grunda psykologiska syn man här har på barn. Det må vara att Elsa Beskow skrev sina sagor på detta vis, men det hindrar inte att man idag måste kunna få bearbeta det hon skrev eller helt avstå från att ta upp sagorna på nytt. (-) Relationerna mellan människorna är dåligt underbyggda, sensualismen saknas nästan helt. Filmen är schablonartad, stagnerad, utan något förhållande till omvärlden."
Anne-Marie Vyth i (och boken) återspeglade 1800-talsfördomar: "Alla tanter ooh flickor är veliga, hjälplösa, fega och mjäkiga, alla pojkar och farbröder är duktiga, påhittiga, lugna och djärva. (-) Inte var Elsa Beskows värld särskilt diskriminerings- eller indoktrineringsmedveten, men pieteten bör väl ha gränser!"
Kommentar Svensk filmografi
Sagan "Farbror Blås nya båt" berättad och illustrerad av Elsa Beskow (1874-1953) utkom på Albert Bonniers Förlag 1942. Filmen inspelades i och kring Mariefred. Den tillkom sedan den svenska televisionen låtit spela in ett flertal av Elsa Beskows sagor. TV-versionen av "Farbror Blås nya båt" ansågs dock ej vara av den karaktären att den skulle göra en separat biografversion överflödig.
Källmaterial Svensk filmografi
SFI-material. Affisch 70 x 100. Fotografier i färg mot vit botten. I övre fält bild av barn lekande med båten "Svalen". I mittenfält blå titeltext. I undre fält fem mindre fotografier med olika motiv ur filmen. Stillbilder: ett fåtal. Kopia av censurkort 107.578. Diarienr 1628/68. Kopia av Musikförteckning från STIM. Recension i Filmrutan 1/1969 av Anne-Marie Vyth. Recensioner 11.2.1969: DN / Lennart, Jönsson Expr / Björn, Vinberg SvD / Lena, Forslund NHG