Om Svensk Filmdatabas

Svensk Filmdatabas är Svenska Filminstitutets egen filmdatabas. Här kan du söka information om samtliga svenska långfilmer sedan 1897, utländska filmer som har haft svensk biografpremiär, en stor mängd svenska kort-, dokumentär- och tv-filmer.

Totalt omfattar Svensk Filmdatabas över 68 000 filmer – varav cirka 17 000 är svenska – och 300 000 personer som på något sätt medverkat vid tillkomsten av dessa filmer, regissörer, manusförfattare, skådespelare etc. Här finns även uppgifter om filmbolag, filmförlagor och i filmer förekommande musikverk.

Sökning i databasen

Sökning går att göra på olika sätt. Du kan söka på filmtitel, premiärår, roll och vilket bolag som spelade in filmen. Du kan också söka vilka priser en film eller skådespelare fått. Till varje film finns ett faktablad som sammanfattar uppgifterna om en film. Faktabladet går att ladda ned i pdf-format.

Databasens olika delar

Svensk Filmdatabas består av sex innehållsdelar: Film, Person, Bolag, Förlaga, Musikstycke och Grupp. Film och Person är de mest omfattande delarna, och för att på ett överskådligt sätt kunna presentera all den information som de rymmer har både Film och Person försetts med ett antal olika presentationssidor, som kan man bläddra mellan med hjälp av länkarna i en särskild navigationspalett. Sidan Grundfakta sammanfattar de väsentligaste uppgifterna om respektive film och person.

Affischer och fotografier

I Svensk Filmdatabas finns idag bilder på några tusen svenska filmaffischer samt dessutom fotografier till en del svenska filmer från senare år. Vi kommer kontinuerligt att fylla på med fler bilder, och på så sätt göra Svensk Filmdatabas till en allt rikare källa till kunskap om filmen.

Svenska titlar till utländska filmer

Urvalet av utländska filmer i Svensk Filmdatabas baserar sig dels på Filminstitutets innehav av filmkopior, stillbilder och affischer; dels på de utländska filmer som har haft svensk biografpremiär. I Svensk Filmdatabas hittar du de korrekta svenska titlarna till utländska filmer, en information som kan vara svår att hitta på andra platser.

Vi säljer inte film

Svensk Filmdatabas är en databas med filmografiska uppgifter. Vi har ingen kännedom om vilka filmer som finns utgivna på dvd och vi kan tyvärr inte hjälpa dig att köpa eller på annat sätt införskaffa en film, läs våra frågor och svar.

Kontakta oss

Svensk Filmdatabas strävar efter att vara så korrekt och felfri som möjligt. Om du upptäcker felaktigheter eller oklarheter, hör gärna av dig till oss!

E-post

svenskfilmdatabas@filminstitutet.se

Telefon

Vardagar 9-17
Per Sundfeldt, 08-665 11 23
Martin Ohlsson, 08-665 11 26


 

Publicerad 2008-12-06   Ändrad 2013-03-04