Söktips för Svensk Filmdatabas

Svensk Filmdatabas omfattar information om över 68 000 filmer och 300 000 personer, samt även filmbolag, filmförlagor, grupper och i filmer förekommande musikverk. Här kan du läsa om hur du hittar den information du söker.

Välj rätt sökkategori

För att söka i Filmdatabasen måste du först välja rätt sökkategori. Ska du söka efter en film ska den valda sökkategorin vara "Filmtitel", ska du söka efter en person ska du välja kategorin "Person" etc.

Sök på del av namn eller titel

Filmdatabasens sökfunktion tar din sökning bokstavligt. Vid felaktig stavning hittar den inte det du söker efter. Vill du till exempel söka efter skådespelaren Kjell Bergqvist (välj först sökkategori "Person"), kommer du inte att hitta honom om du stavar hans namn "Kjell Bergkvist". Är du osäker på stavning kan du med fördela välja "Innehåller" under sökfältet och söka bara på en del av namnet eller titeln. Sökfunktionen kommer då att leta fram samtliga personer eller filmer etc vars namn innehåller de ord du söker efter. I det här fallet fungerar det till exempel bra att söka på "Kjell Berg".

Några snabba söktips 

Vill du söka på en exakt fras ska du välja "Exakt ord" under sökfältet.

Sökfunktionen är inte känslig för gemener och versaler. KJELL BERGQVIST ger samma sökresultat som kjell bergqvist.

Sökfunktionen tolkar è, é och e som samma tecken. En sökning på Helene ger samma sökresultat som Hélène.

Du kan inte använda tecken såsom "+", "-" eller "*" för att inkludera, exkludera eller trunkera ord i sökningen.

Filmdatabasens sökkategorier

Filmtitel

En film kan ha flera olika titlar, till exempel inspelningstitel, distributionstitel och videotitel. Sökning går att göra på samtliga utan att det behöver specificeras.

Person

Sökning på "Person" inkluderar samtliga personer i databasen: regissörer, skådespelare, scenografer etc.

Bolag

Här kan du söka på produktionsbolag, distributionsbolag, laboratorium, finansiärer med mera.

Roll

Roll/karaktärsnamn, till exempel "Martin Beck". Sökning görs på rollnamn i rollista.

Handling

Sökning görs på ord som kan finnas i handlingsbeskrivningen. Till exempel kan man leta efter filmer som innehåller segelbåt, eldsvåda osv.

Ämnesord

I detta samlingsbegrepp ingår bland annat genre, ort eller ämnen såsom "mord", "förlovning" och "samvetskval". En sökning genererar en lista på filmer som innehåller dessa ämnesord. Ämnesordsförteckningen är inte heltäckande men kan ge tips. Saknas något kan man med fördel söka på kategorin "Handling" (se ovan).

Musik

Musik och sånger från filmens ljudspår, ej komponerade direkt för filmen. Kompositör för en enskild films originalmusik återfinns under "Person".

Förlaga

En film är inte alltid baserad på ett originalmanus. En förlaga kan vara en roman, novell, pjäs, saga, serie o s v. Sökning går endast att göra på förlagans titel, upphovsman återfinns under "Person".

Premiärår

Filmens premiärår är det år filmen hade biopremiär i ursprungslandet. Det skiljer sig ofta från inspelningsåret.

Grupp

Exempel på grupp är musikgrupp, danstrupp, fotbollslag och författargrupp.

Publicerad 2008-12-06   Ändrad 2008-12-06