Relaterade priser

Förutom Guldbaggar utdelas vid Guldbaggegalan två priser som egentligen är alldeles egna utmärkelser, nämligen Gullspira och Biopublikens pris. Tidigare utdelades vid Guldbaggegalan även Ingmar Bergmanpriset.

Relaterade priser markeras i Guldbaggelistan med denna symbol .

Gullspira är ett pris som går till en person som gjort enastående insatser inom barnfilmen. Priset, som har fått sitt namn efter geten i den svenska barnfilmsklassikern Barnen från Frostmofjället, instiftades av Svenska Filminstitutets styrelse och utdelades första gången vid filmgalan 2006.
Läs mer om Gullspira

Biopublikens pris är biobesökarnas pris till det gångna årets bästa svenska film, och delas ut under Guldbaggegalan. Priset instiftades 2006 och delades sedan ut varje år till 2011, för att därefter ta paus ett år och återkomma vid Guldbaggegalan 2013.
Läs mer om Biopublikens pris

Ingmar Bergmanpriset var tänkt att i första hand hedra sådana insatser inom den svenska filmen som annars inte tidigare kom i fråga när Guldbaggarna fördelades. Juryn bestod av Ingmar Bergman och Svenska Filminstitutets verkställande direktör. Priset delades första gången ut vid filmgalan hösten 1978, och utdelningen upphörde efter regissörens bortgång 2007.
Läs mer om Ingmar Bergmanpriset 

Publicerad 2011-10-13   Ändrad 2013-01-02